Some Rookie - Lewis Hamilton Some Rookie - Lewis Hamilton